Världsunikt visualiseringslabb

universeum_dome

Ännu ett lyckat projekt som hanterats i DOX. Universeums publika visualiseringslabb är världsunikt och ska stå klar i december 2021. Förutom sfären högst upp på taken så ska även en utbyggnad göras som ritats av Gert Wingårdh som även är upphovsman till originalbyggnaden.

Besökare kommer att få utforska och tolka vetenskaplig data med hjälp av den allra senaste visualiseringstekniken. Detta är världsunikt och har gjorts möjligt genom donationer och nära samverkan. Tillsammans med sfären och den banbrytande tekniken så sätter Universeum ett nytt landmärke.

Läs mer >