Om oss

Arkitekterna bakom DOX

Concode bildades 1985 och har sedan starten haft som målsättning att alltid ligga steget före. Med mångårig praktisk erfarenhet av CAD-system samt webbaserade verktyg för effektivisering av arbetsflöden inom industri- och byggsektorn är vi idag en mycket stark leverantör av webbaserade lösningar. För att förenkla för våra kunder bytte vi även namn 2016 till Dox Sweden AB.

DOX arbetar aktivt med framtidens behov av informationsutbyte – kostnadseffektiva kommunikationssystem som anpassas till våra kunders miljö.

En lång branscherfarenhet, samlad unik kompetens, kreativitet, laganda och en utpräglad servicekänsla präglar DOX.

DOX – När du behöver en erfaren, nytänkande partner.

Logo_dog

Affärsidé

DOX affärsidé är att utveckla och marknadsföra våra lösningar inom främst två huvudområden, effektiv mässplanering samt dokumenthantering via Internet.

Det första området handlar om utveckling och marknadsföring av ett system för hantering av areor, exempel på detta är utställningsytor på mässor, ytplanering av bostäder, planering av butiksinredningar m.m. Denna produktserie heter ExpoDesigner och innehåller produkter för kommunikation mellan kunders säljstödsystem och ExpoDesigner, publicering samt säljstöd via webblösning. ExpoDesigner innehåller också moduler för produktionshjälp, exempel på detta är hantering av tekniska artiklar till montrar, ett robotbaserat system för att märka ut monterytor på mässgolvet m.m. ExpoDesigner är idag marknadsledande inom mässplanering och det självklara valet för dig som mässarrangör.

År 1987 delades företaget upp i tre enheter med olika affärsidéer men med fortsatt samarbete mellan dem. Företaget i Linköping behöll namnet S & S Systemutveckling med uppdraget att fortsätta att distribuera Autodesk-produkter som en av Autodesks auktoriserade återförsäljare. Företaget i Stockholm döptes om till Cadet AB, med affärsidén att sälja PC-baserade CAD-system till detaljhandeln och utveckla applikationer för AutoCAD.

Det andra affärsområdet är ett webbaserat system för lagring av byggrelaterad information som behöver delas mellan olika aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. DOX har varit i kommersiell drift sedan 1997 och är idag ett av Europas största webbaserade projekt- och arkivsystem. Tjänsten finns i ett flertal språkversioner och har ett stort antal användare i många olika länder.


Historia

År 1985 grundades S&S System AB i Skövde, företaget kom senare att heta Concode AB och grundades av Per-Olof Staam och Jovan Paskota från Mariestad.

S&S System grundade även företag i Linköping och Stockholm med affärsidén att distribuera och sälja PC-baserade CAD-system.

År 1987 delades företaget upp i tre enheter med olika affärsidéer men med fortsatt samarbete mellan dem. Företaget i Linköping behöll namnet S&S Systemutveckling med uppdraget att fortsätta att distribuera Autodesk-produkter som en av Autodesks auktoriserade återförsäljare.

Företaget i Stockholm döptes om till Cadet AB, med affärsidén att sälja PC-baserade CAD-system till detaljhandeln och utveckla applikationer för AutoCAD.

Grafiska ekonomi-system med utveckling för tillgång att sälja och tillverka säkerhetssystem för industirer, inkapsling av produktion, särskilt inom bilindustrin genom produkten SafeCAD, som är ett system som fortfarande används över stora delar av världen. Grafiska system för försäljning och bygg av utställninsmontrar genom produkten, StandCAD. System för att effektivisera marknadsföring och övervaka försäljningen inom försäkringssektorn.


Miljöpolicy

Vår miljöpolicy på Dox Sweden AB lyder att vi skall bidra till ett hållbart samhälle och skydda vår natur och miljö. Vi ska välja material och arbetsmetoder som ger mindre miljöpåverkan.

Vi utför vårt uppdrag genom konsulttjänster, utveckling och drift av kundens IT-processer och genom att erbjuda dem IT-stöd för detta. Genom att erbjuda våra kunder att spara sina projekt, dokument och affärsprocesser ger det oss möjlighet för våra kunder att tillhandahålla dessa tjänster inom sin organisation på ett snabbare, mer ekonomiskt och säkert sätt, utan att det påverkar miljön.

Vär tjänst DOX stöder en proaktiv och säker metod för miljöproblem och ett ansvarsfullt sätt att driva vår egen verksamhet. Med ett ansvarsfullt sätt menar vi:

  • Att hushålla med naturresurserna.
  • Att vi har en ambition att aktivt arbeta för en strategi som bygger på att reagera på åtgärder och metoder som kan anses vara skadliga för miljön.

Med konsultens egenskaper i åtanke siktar vi mot ett proaktivt tillvägagångssätt genom att:

  • Minska daglig konsumtion av material som har en negativ påverkan på naturen.
  • Återvinning av kontorsmaterial och skräp.
  • En ansvarsfull förvaltning av de material som anses skadliga för miljön.
  • Ersätta resor med videokonferenser eller telefonkonferenser så ofta som möjligt.
  • Välja miljövänliga produkter i så stor utsträckning som möjligt.
  • Använda leverantörer som erbjuder energi från förnybara källor.

Utmärkelser

Concode vann priset för bästa webbplats på Microsoft .NET Awards 2007. Priset gick till en webb-TV lösning integrerad i DOX som Concode har utvecklat. Microsoft tyckte att denna lösning var den bästa webbplatsen i Sverige och företaget belönades med en utmärkelse för detta.

netaward