Kategori: Hjälp

Uppladdning med Windows appen

Videon visar hur du kan skicka in filer med Windows appen. Det är en kraftfull uppladdningsmetod där du kan dra in mappstrukturer med filer så skapas dom i projektet.

Sammanfoga pdf-filer

Videon visar hur du kan sammanfoga flera pdf-filer till en för att ex. enbart behöva skriva ut en fil istället för alla var för sig. Du kan även byta ordning på sidor inom en fil eller på filerna i sig, ta bort sidor, lägga till försättsblad och skapa en ny pdf-fil utifrån ändringarna.

Ställ in QR-stämpling på pdf-filer

Videon visar hur du kan ställa in så att alla pdf-filer i en mapp automatiskt skall stämplas med en QR-kod. Koden kan sedan skannas ute på fältet med en mobiltelefonen för att se om det är den senast uppladdade versionen eller om det finns en senare.

ie_setting

Töm temporära Internet-filer i Internet Explorer

Gamla webbläsaren Internet Explorer är som standard inställd så att den automatiskt sparar ned mycket filer när man besöker olika webbsidor. Detta kan innebära att den inte alltid hämtar den senaste versionen av webbsidorna utan istället hämtar gammal data. Detta kan i sin tur resultera i olika typer av fel som att fillistan inte laddas…
Läs mer