Utökad säkerhet

Utökad säkerhet

Kräver speciell rättighet, kontakta DOX Support.

Utökad säkerhet (Extended security) är ett extra säkerhetslager där ett domänfilter kan appliceras på känsliga mappar för att blockera ofrivillig åtkomst. Användare som råkat få rättighet till en mapp via en rättighetsgrupp blockeras om de inte uppfyller filtret.

  1. Klicka på Meny.
  2. Klicka på Inställningar.
  3. Klicka på Utökad säkerhet.
  1. Fyll de adresser som skall ingå i domänfiltret och få åtkomst till mapparna. Antingen en domän, exempelvis @dox.se eller specifika e-postadresser. Om flera adresser läggs till, separera dem med kommatecken.
  2. Bocka i mapparna som ska skyddas med domänfiltret.
  1. Skyddade mappar indikeras med en grön sköld i mappstrukturen.
  2. För att användarna i domänfiltret skall se mappen krävs även rättighet till mappen via en rättighetsgrupp, se Rättighetsgrupper.