Stäng en förfrågan

Stäng en förfrågan

När en förfrågan stängs blir den inte längre åtkomlig för registrerade anbudsgivare.

Avser modulen Förfrågan, se Lista förfrågningar.
  1. Klicka på raden för en förfrågan.
  2. Klicka på Stäng förfrågan.
  1. Klicka på Spara.
  1. Stängda förfrågningar visas under fliken Stängda, se Lista förfrågningar.
    (Mappen blir även röd i Utforskaren.)