Sammanfoga pdf-filer

Sammanfoga pdf-filer

Sammanfoga flera pdf-filer till en, exempelvis inför ett möte för att enbart behöva skriva ut en fil istället för alla var för sig.

Funktionen finns i en enkel och i en avancerad version. I den avancerade versionen kan du även byta ordning på filer eller på sidor i en fil, ta bort sidor, lägga till försättsblad och skapa en ny pdf-fil utifrån ändringarna.

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.

Video #

Vissa grafiska skillnader kan förekomma sedan videon skapades.

Sammanfoga pdf-filer #

Sammanfoga #

 1. Välj filer, se Välj filer.
 2. Klicka på Valda filer, se ovan.
 3. Klicka på Sammanfoga pdf, se ovan.
 4. Gör önskade ändringar, se nedan.
 5. Klicka på Skapa Pdf.
 1. Ändra eventuellt filnamn.
 2. Bocka i rutan för Spara i DOX och välj målmapp om du vill spara filen i projektet. Annars gå vidare till nästa steg.
 3. Klicka på Spara.

Ta bort sidor som inte skall ingå #

 1. Bocka ur sidan.

Ta bort filer som inte skall ingå #

 1. Bocka ur filen.

Ändra ordning på sidor #

 1. Klicka och håll ned vänster musknapp på en sida och drag-och-släpp den till önskad position.

Ändra ordning på filer #

 1. Klicka och håll ned vänster musknapp på en fil och drag-och-släpp den till önskad position.

Lägg till ny fil #

 1. Klicka på Lägg till fil.

Lägg till försättsblad #

 1. Klicka på Lägg till försättsblad.
 1. Fyll i eventuell Rubrik och Beskrivning.
 2. Bocka i Inkludera innehållsförteckning om sådan önskas.
 3. Klicka på Spara.