Rondera

Rondera

Skapa mallar för exempelvis besiktning, kvalitetsrond, miljörond eller skyddsrond. Används sedan din mobiltelefon för att kontrollera punkterna. Rapportera avvikelser som behöver åtgärdas direkt via appen.

Ronderingen görs via DOX-appen (hämta här: iOS, Android (under utveckling.))
Bilderna nedan avser iOS-appen så vissa grafiska skillnader mot Android-appen kan förekomma.
För att kunna rondera krävs en ronderingsmall, se Ronderingsmall.

Gå ny rond #

 1. Tryck på Meny.
 1. Tryck på Rondering.
 1. Tryck på +.
 1. Välj mall.
 1. Tryck på en uppgift för att välja åtgärd (alternativt dra till höger för att godkänna eller till vänster för att radera eller rapportera avvikelse).
 1. Välj åtgärd.
  – Approve (godkänn)
  – Delete (radera från ronden)
  – Report (rapportera avvikelse)
 1. Om en avvikelse skall rapporteras, fyll i formuläret.
 2. Tryck på Spara. Ett ronderingsärende skapas och en avisering skickas till mottagaren.
 1. Tryck på Klar, när du är färdig med alla uppgifter eller om du vill spara och fortsätta senare.
 1. Fyll i formuläret.
  – Fyll i filnamn.
  – Välj mapp där protokollet skall sparas.
  – Välj eventuellt användare som medverkat.
 2. Tryck på Spara.

Fortsätt tidigare rond #

 1. Tryck på Meny / Rondering, se ovan.
 2. Tryck på en rond.