Redigera mapp

Redigera mapp

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.
  1. Klicka på en mapp.
  2. Klicka på mappnamnet.
  3. Klicka på Redigera mapp.
  1. Gör önskade ändringar.
  2. Klicka på Spara.