Redigera mapp

Redigera mapp

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.
För att redigera mappnamn, färg, beskrivning eller sorteringsordning på alla undermappar direkt, se Hantera mappstruktur.
  1. Klicka på en mapp.
  2. Klicka på mappnamnet.
  3. Klicka på Redigera mapp.
  1. Gör önskade ändringar.
  2. Klicka på Spara.