Redigera inställningar

Redigera inställningar

Öppna inställningar #

 1. Klicka på Meny.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Inställningar.

Inställningar för gränssnitt #

 1. Klicka på Gränssnitt.
 2. Gör önskade inställningar.
 3. Klicka på Spara.

Inställningar för order #

 1. Klicka på Order.
 2. Gör önskade inställningar.
 3. Klicka på Spara.

Inställningar för ärende #

 1. Klicka på Ärende.
 2. Gör önskade inställningar.
  – Visa ärenden som standard. Om den är satt på Alla så visas även ett nytt fält under varje ärende där man kan välja om den ska vara synlig för alla eller enbart för inblandade.
  – Visa stängda ärenden. Om den är satt på Enbart administratörer så är det även bara administratörer som kan ändra status till Stängd.
 3. Klicka på Spara.

Inställningar för förfrågan #

 1. Klicka på Förfrågan.
 2. Gör önskade inställningar.
 3. Klicka på Spara.

Inställningar för system #

 1. Klicka på System.
 2. Gör önskade inställningar.
 3. Klicka på Spara.

Inställningar för användare #

 1. Klicka på Användare.
 2. Gör önskade inställningar.
 3. Klicka på Spara.