Redigera företag

Redigera företag

Avser modulen Användare, se Lista användare.
Kräver tillhörighet i rättighetsgruppen Administratör, se Rättighetsgrupper.
  1. Klicka på företagsvyn.
  2. Klicka på ett företag.
  3. Klicka på företagsnamnet.
  4. Klicka på Redigare
  1. Gör önskade ändringar.
  2. Klicka på Spara.