Rättighetsgrupper

Rättighetsgrupper

Avser modulen Användare, se Lista användare.
Kräver tillhörighet i rättighetsgruppen Administratör.

Rättigheterna styrs utifrån rättighetsgrupper. Konfigurera vem som ska kunna göra vad i vilken mapp.

Lista rättighetsgrupper #

 1. Klicka på Meny.
 2. Klicka på Användare.
 3. Klicka på Rättighetsgrupper.
 1. Rättighetsgrupperna listas till vänster.

Skapa ny grupp #

 1. Klicka på +.
 1. Fyll i Namn.
 2. Fyll i eventuell Beskrivning.
 3. Klicka på Spara.

Hantera användare #

Utifrån rättighetsgrupp #

 1. Klicka på en rättighetsgrupp.
 2. Klicka på fliken Medlem.
 3. Bocka i eller ur rutorna för att lägga till eller ta bort användare från gruppen.
En användare kan vara med i flera grupper. I de fall gäller den sammanlagda rättigheten.

Utifrån användare #

 1. Klicka på en användare.
 2. Klicka på Rättighetsgrupper
 1. Bocka i eller ur rutorna för att välja grupper.
 1. Klicka på Stäng.

Hantera mapprättigheter #

Utifrån rättighetsgrupp #

 1. Klicka på en rättighetsgrupp.
 2. Klicka på fliken Mapprättigheter.
 3. Bocka i rutorna för att sätta behörigheten för respektive mapp.

Du kan även klicka på ikonerna längst upp för att välja alla eller avmarkera alla.

Läsa, Hämta filer
Skriva, Skicka in nya filer
Radera
Skapa mappar
Ändra filstatus, ex. bygghandling, relationshandling
Avisering, automatiska e-postmeddelanden vid nya filer

Utifrån mapp #

 1. Klicka på mappnamnet.
 2. Klicka på Rättighetskontroll.
 1. Klicka på fliken Användare för att visa vilka användare som har minst läsrättighet på mappen.
 1. Klicka på fliken Grupper för att se vilka grupper som har vilka rättigheter på mappen.
 2. Bocka i eller ur rutorna för att ändra rättigheterna.
 3. Bocka i Inkludera även undermappar om även undermapparna skall få samma rättigheter.
 4. Klicka på Spara.
Rättigheterna som visas gäller vald mapp. Om enbart läsrättighet är ibockad för mappen så kan fortfarande en undermapp ha exempelvis skrivrättighet.

Redigera gruppnamn #

 1. Klicka på en rättighetsgrupp.
 2. Klicka på namnet.
 3. Klicka på Redigera.
 1. Redigera önskat värde.
 2. Klicka på Spara.

Kopiera grupp #

 1. Klicka på en rättighetsgrupp.
 2. Klicka på namnet.
 3. Klicka på Kopiera.
 1. Fyll i nytt Namn.
 2. Fyll i eventuell Beskrivning.
 3. Klicka på Kopiera.

Exportera lista #

 1. Klicka på en rättighetsgrupp.
 2. Klicka på namnet.
 3. Klicka på önskad lista.
  – Kontaktlista PDF
  – Kontaktlista XLSX
  – Rättighetslista XLSX

Radera grupp #

 1. Klicka på en rättighetsgrupp.
 2. Klicka på gruppnamnet.
 3. Klicka på Radera.
 1. Bocka i Radera (gruppnamn).
 2. Klicka på Radera.