Påminnelser

Påminnelser

Lista påminnelser #

 1. Klicka på Meny.
 2. Klicka på Meddelanden.
 3. Klicka på Påminnelser.
 1. Klicka på Aktiva eller på Utgångna.

Skapa påminnelser #

 1. Klicka på Skapa påminnelse.
 1. Fyll i formuläret.
 2. Klicka på Spara.

Redigera påminnelser #

 1. Klicka på raden för en påminnelse.
 1. Redigera önskade värden.
 2. Klicka på Spara.

Radera påminnelser #

 1. Klicka på raden för en påminnelse.
 1. Klicka på Radera.