Meddelande “OBS! Du har ännu inte fått några rättigheter i projektet!”

Meddelande “OBS! Du har ännu inte fått några rättigheter i projektet!”

Visas meddelandet “OBS! Du har ännu inte fått några rättigheter i projektet!” när du provar att logga in? Det innebär att det du redan finns upplagd i projektet men saknar rättigheter.

  1. Kontakta projektadministratören så hjälper dom dig med detta.