Mappinformation

Mappinformation

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.

Visa mappinformation #

  1. Klicka på en mapp.
  2. Klicka på mappnamnet.
  3. Klicka på Mappinformation.
  1. Information om mappen visas.

Exportera mappstruktur till xlsx #

  1. Klicka på Exportera mappstruktur till xlsx.

Exportera filregister till xlsx #

  1. Klicka på Exportera filregister till xlsx.