Lista filer

Lista filer

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.

Listvy #

 1. Klicka på Listvy.

Tumnagelvy #

 1. Klicka på Tumnagelvy.

Stor tumnagelvy #

 1. Klicka på Stor tumnagelvy.

Bildspel #

Bilder samt pdf-filer kan öppnas i ett bildspel för att se dem i större version.

 1. Klicka på en bild eller en pdf-fil.
 2. Klicka på Bildspel.
 1. Filen öppnas i större version. Klicka på pilarna för att bläddra.

Visa filer i aktuell mapp eller även i undermappar #

 1. Klicka på mappen.
  – Öppen mapp, visar filer i aktuell mapp och undermappar
  – Stängd mapp, visar enbart filer i aktuell mapp
I exemplet ovan visas filer i aktuell mapp och dess undermappar. Den aktuella mappen “Arkitekt” är tom men det finns filer i dess undermappar “Modeller” och “PDF”. Väljer vi att bara visa filer i aktuell mapp så skulle det stå att mappen är tom.

Visa eller dölj sökvägar i fillista #

 1. Klicka på ikonen.
  – Vit ikon, visar sökvägar i fillistan
  – Grå ikon, visar ej sökvägar i fillistan
I exemplet ovan visas den gråa raden med sökvägen Demo AW / Bygghandling / Arkitekt.