Kopiera mapp

Kopiera mapp

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.
Kräver rättigheten Skriva, se Rättighetsgrupper.
 1. Klicka på en mapp.
 2. Klicka på mappnamnet.
 3. Klicka på Kopiera mapp.
 1. Välj målmapp.
 2. Välj om filerna skall exkluderas eller inte.
  – Exkludera filer (filer tas inte med)
  – Skapa kopior (kopior skapas av filerna)
  – Skapa statiska genvägar (genvägar uppdateras inte automatiskt)
  – Skapa dynamiska genvägar (genvägar uppdateras automatiskt)
  – Skapa dynamiska genvägar (Synk) (genvägar uppdateras automatiskt och nya genvägar skapas om nya filer tillkommer i mappen)
 3. Välj om enbart undermapparna skall tas med eller även vald mapp.
 4. Klicka på Spara.