Kopiera filer

Kopiera filer

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.
Kräver rättigheten Skriva, se Rättighetsgrupper.
  1. Välj filer, se Välj filer.
  2. Klicka på Valda filer.
  3. Klicka på Kopiera.
  1. Välj målmapp.
  2. Klicka på Kopiera.