Hantera valda filer

Hantera valda filer

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.
  1. Välj filer, se Välj filer.
  2. Klicka på Valda filer.
  3. Klicka på Hantera.
  1. Gör önskade ändringar, antingen fil för fil eller för alla samtidigt.
    – Ändra raden för respektive fil.
    – Ändra översta raden och klicka på Applicera för att ändra alla samtidigt.
  2. Klicka på Spara.