Hantera mappstruktur

Hantera mappstruktur

För att redigera mappnamn, färg, beskrivning eller sorteringsordning på alla undermappar kan nedan funktion användas.

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.
  1. Klicka på en mapp.
  2. Klicka på mappnamnet.
  3. Klicka på Hantera mappstruktur.
  1. Gör önskade ändringar.
  2. Klicka på Spara.