Hämta anbudsunderlag

Hämta anbudsunderlag

Kräver registrering, se Registrera dig som anbudsgivare.
 1. Logga in på www.dox.se, se Logga in.
 2. Välj anbud om du är registrerad på flera inom projektet.

Hämta hela anbudet #

 1. Klicka på Hämta hela anbudet.
 2. Spara den komprimerade filen lokalt på datorn.
 1. Spara filen lokalt på datorn.

Hämta enstaka filer #

Välj enstaka filer #

 1. Bocka i rutan.
 2. Klicka på Hämta valda filer.
 1. Spara den komprimerade filen lokalt på datorn.

Välj alla filer i en mapp eller struktur #

 1. Klicka på ikonen.
 2. Klicka på Alla i mappen alternativt på Alla i strukturen.
 3. Klicka på Hämta valda filer.
 1. Spara den komprimerade filen lokalt på datorn.