Skapa ny förfrågan

Skapa ny förfrågan

Kräver tillhörighet i rättighetsgruppen Administratör, se Rättighetsgrupper.

Genom modulen Förfrågan skapas en unik mapp som kan delas med anbudsgivare. Administratören skickar en registreringslänk till anbudsgivarna som registrerar sig för att få åtkomst till underlaget. Åtkomst ges via ett förenklat gränssnitt där enbart mappens innehåll finns tillgängligt.

Via Förfrågan #

 1. Klicka på Meny.
 2. Klicka på Förfrågan.
 3. Klicka på Skapa ny förfrågan (alternativt på Lista förfrågningar / Skapa ny förfrågan).
 1. Fyll i namn på förfrågan.
 2. Fyll i eventuellt slutdatum. Stängning sker inte per automatik vid detta datum utan visas som information. Ett mail skickas även till er som en påminnelse.
 3. Välj om aviseringar skall skickas om nya filer tillkommer.
 4. Klicka på Spara.
 1. En mapp skapas som standard under Förfrågan / Projekt / (din förfrågan).
  (Även en rättighetsgrupp skapas som kopplas till mappen).
 1. Skapa eventuella undermappar.
  Skapa ny mapp
  Kopiera mapp
 2. Lägg in filerna som skall ingå i underlaget.
  Skicka in filer
  Kopiera filer
  Skapa genväg till filer
 3. Bjud in anbudsgivare, se Bjud in anbudsgivare.

Via Utforskaren #

 1. Öppna Utforskaren, se Öppna Utforskaren.
 2. Klicka på Förfrågan / Projekt (alternativt på Förfrågan).
 3. Klicka på mappnamnet.
 4. Klicka på Skapa ny förfrågan.
Om flera länkar till olika mappar önskas men de tillhör samma projekt så kan de grupperas i en huvudmapp. Klicka på Skapa mapp istället för Skapa ny förfrågan. Klicka sedan på den nya mappen i mappträdet och sedan på Skapa ny förfrågan.
 1. Fyll i formuläret, se steg 4 under Via Förfrågan ovan.

Skapa försättsblad #

 1. Klicka på raden för en förfrågan.
 2. Klicka på FFU-försättsblad.
 1. Fyll i formuläret.
 2. Klicka på Spara.
 1. En pdf-fil skapas och läggs i mappen. Filen innehåller rubrik, beskrivning samt en lista på inkluderade filer.
Info: Om förfrågan kompletteras med nya filer måste ett nytt försättsblad skapas för att uppdatera fillistan.