Flytta mapp

Flytta mapp

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.
  1. Klicka på en mapp.
  2. Klicka på mappnamnet.
  3. Klicka på Flytta mapp.
  1. Välj målmapp.
  2. Klicka på Spara.