Flytta filer

Flytta filer

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.
Kräver rättigheten Skriva, se Rättighetsgrupper.
  1. Välj filer, se Välj filer.
  2. Klicka på Valda filer.
  3. Klicka på Flytta.
  1. Välj målmapp.
  2. Klicka på Flytta.