Checka ut eller in filer

Checka ut eller in filer

När du ska redigera en fil kan du först hämta hem den och sedan checka ut. Filen blir låst vilket förhindrar att den inte skrivs över av någon annan tills den checkats in igen.

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.

Checka ut filer #

  1. Välj filer, se Välj filer.
  2. Klicka på Valda filer.
  3. Klicka på Checka ut.
  1. Klicka på Checka ut.
  1. Filer som checkats ut av dig indikeras med ett gult hänglås, (filer som checkats ut av någon annan indikeras med ett rött hänglås.)

Checka in filer med förändring #

  1. Skicka in filerna med samma filnamn till samma mapp så checkas dom in automatiskt, se Skicka in filer.

Checka in filer utan förändring #

  1. Klicka på Utcheckade filer.
  1. Klicka på Mina för att lista filer som checkats ut av dig eller på Övriga för att lista filer som andra checkat ut (kräver att du är administratör).
  2. Bocka i filerna.
  3. Klicka på Checka in utan förändring.