Automatiska beställningar

Automatiska beställningar

Skapa en rutin för automatiska beställningar. Vid angivet intervall körs rutinen och kontrollerar om det tillkommit nya filer i angivna mappar. Om så är fallet så skickas en automatisk beställning till ordermottagaren som utför utskrifterna.

Skapa ny rutin #

 1. Klicka på Meny.
 2. Klicka på Beställ.
 3. Klicka på Auto beställningar.
 1. Fyll i ett Namn på rutinen.
 2. Välj Intervall, när rutinen skall köras.
 3. Koppla en fil till en distributionslista. Skapa en Excel- eller Word-fil med information om hur utskrifterna skall göras, ex. skala, antal omgångar, färg etc. Inkludera gärna även betalare. Skicka in filen i valfri mapp, se Skicka in. Klistra filetiketterna på filen, se Filetiketter.
 4. Skriv dina kontaktuppgifter samt eventuellt ett meddelande.
 5. Kontrollera så att betalare finns angivet.
 6. Välj vilka mappar rutinen skall kontrollera.
 7. Klicka p Spara.

Redigera rutin #

 1. Öppna Auto beställningar, se ovan.
 2. Välj rutin.
 3. Gör önskade ändringar.
 4. Klicka på Spara.

Radera rutin #

 1. Öppna Auto beställningar, se ovan.
 2. Välj rutin.
 3. Klicka på Radera.