Återställ filer från papperskorgen

Återställ filer från papperskorgen

Avser modulen Utforskaren, se Öppna Utforskaren.
  1. Klicka på mappen filen raderades ifrån.
  2. Klicka på Papperskorgen.
    (Detta listar filerna som raderats från vald mapp. För att lista samtliga raderade filer i projektet, klicka på rootmappen först och sedan på Papperskorgen.)
  1. Bocka i filen som ska återställas.
  2. Klicka på Återställ från papperskorgen.
  3. Filen återställs till ursprungsmappen.