Ändra lösenord

Ändra lösenord

Ändra ditt lösenord #

 1. Klicka på Meny.
 2. Klicka på Min profil.
 3. Klicka på Ändra lösenord.
 1. Fyll i nytt lösenord.
 2. Klicka på Spara.

Video #

Videon visar hur du ändrar ditt lösenord.

Vissa grafiska skillnader kan förekomma sedan videon skapades.

Ändra andras lösenord #

Avser modulen Användare, se Lista användare.
Kräver tillhörighet i rättighetsgruppen Administratör, se Rättighetsgrupper.
 1. Klicka på en användare.
 2. Klicka på Lösenord.
 1. Fyll i nytt lösenord.
 2. Klicka på Spara.
  Det nya lösenordet skickas till användaren.

Skicka ut befintligt lösenord #

Avser modulen Användare, se Lista användare.
Kräver tillhörighet i rättighetsgruppen Administratör, se Rättighetsgrupper.
 1. Klicka på en användare.
 2. Klicka på Lösenord.
 1. Klicka på Spara utan att fylla i nytt lösenord.
  Det befintliga lösenordet skickas till användaren.