GoCo – Health Innovation City

goco

Satsningen på att bli Sveriges största life science-kluster är igång. Det är ett unikt projekt som har initierats av företagen Next Step, Vectura Fastigheter samt AstraZeneca. Satsningen kommer att spela en viktig roll för innovationskraften inom life science-området och ska locka forskare, entreprenörer och lovande talanger från hela världen.

100.000 kvadratmeter ska utvecklas och klustret ska bestå av 350 stora och små företag, forskare och studenter med möjlighet till 7000 nya arbetsplatser. Detta ställer stora krav på dokumenthantering och vi är därför mycket stolta över att få vara en del av ett sådant unikt projekt.