Drift och säkerhet

Slide One

Närlagrat ger högre säkerhet

Säkerhet är A och O. Därför sker all utveckling i egen regi. ”Better safe than sorry” är ledord.

storage_sthlm

Närlagrat i Sverige

Genom att lagra dina data på en lokal server i Sverige, säkerställer vi att din känsliga och viktiga data är skyddad och inte hamnar i fel händer.

Säkerheten är tryggad med kraftfulla servrar som finns i Sverige och följer svensk lag.

Redundans på flera plan

Data speglas mellan flera lagringsenheter på skilda geografiska platser inom landet för att skapa redundans på flera plan.

Ett antal nätverksleverantörer används för att inte vara beroende av någon enskild leverantör.

redundancy
https

Obehöriga äga ej tillträde

Systemet är under ständig utveckling för att alltid ligga i framkant vad gäller säkerhet och tillgänglighet.

Spara och dela vad du vill, Next DOX ser med sin 2-faktors autentisering till att ingen obehörig kommer åt dina dokument och all kommunikation sker med HTTPS.

Det personliga molnet

Det är av största vikt att våra användare känner fullkomlig trygghet i att deras dokument lagras på ett säkert och effektivt sätt inom landet, samtidigt som användarna alltid har en kontaktperson att kontakta.

Det är det vi kallar det personliga molnet.

personal_cloud
Slide One

Redo att börja utforska Next DOX?

Prova vår tjänst Next DOX under en månad, naturligtvis helt gratis.

DOX__0455_PPoint_etc_white