Det här är DOX

Slide One

DOX är den ultimata digitala projektportalen.

Resultatet är en digital tjänst som samlar allt som hör till byggets digitala närvaro. Planering, dokument, ärendehantering, förfrågningar, rondering och uppföljning – allt finns konstant tillhands och uppdaterat.

L2

Prop-Tech är vår naturliga miljö.

När den digitaliserade teknologin anlände till bygg- och fastighetsvärlden, drog många ned skyddshjälmen över ögonen inför den ”jobbiga” verkligheten. DOX tillhörde inte dem. Tvärtom. Istället vädrade vi morgonluft. När fenomenet Prop-Tech nu snabbt är på väg att lyftas till ytterligare en nivå, finns DOX redan där och leder utvecklingen. Vår ambition är att fortsätta som den bästa digitala projektportalen.

L8

Lika lättöverskådligt som användarvänligt.

Förr brukade man säga att man behövde någon som ”öppnade dörrar” för att kunna kommunicera. Idag behöver man snarare öppna API:er. Att kunna kommunicera gränslöst med andra tjänster, borde vara ett grundkrav. DOX har det som standard redan idag. Det blir sömlöst, lättöverskådligt och enkelt. Alla förstår och allt kan kontrolleras och säkerställas.

L9

Flexibel inloggning.

Med DOX och Single-Sign-On går man raka vägen. Med en enda inloggning kan användaren ha tillgång till samtlig information från olika plattformar samtidigt. Inget logga ut, logga in, logga ut, logga in, inga nya autentiseringar behövs.

L10

Signering med BankID.

DOX är anslutet till BankID vilket möjliggör elektronisk signering & identifiering.
Det ger ökad säkerhet då signering görs via BankID. Inom bygg och entreprenad är det viktigt att säkerställa att man alltid har ett skriftligt godkännande för att undvika onödiga tvister och i värsta fall kundförluster.
Det gör spårbarhet enkelt.

L11

DOX Viewer – för maximal överskådlighet.

Med DOX Viewer kan man se en ”digital tvilling” till bygget i 3D. Det ger maximal överskådlighet redan innan första spadtaget tagits. Där kan också olika ärenden markeras upp och visas med exakthet var de ska utföras och av vem samt när. Det minimerar utrymmet för tveksamheter och byggfel som måste rättas till i efterhand.

Genom åren har vi tankat av våra kunders önskemål om den perfekta plattformen för digital hantering av hela bygget. Tillsammans har vi utvecklat DOX för 2020-talet. Och utvecklingen fortsätter kontinuerligt.

L12

Bjud in gäster.

Med DOX kan utomstående (som du ger behörighet åt) få översikt över hur bygget framskrider i realtid och detta i 3D, utan att behöva köpa egen licens. En framtida hyresgäst kan till exempel planera för möblering och placering av maskinell utrustning redan innan byggnaden börjat ta form.

L13

Viktig information bevaras för framtiden.

DOX Viewer och ärendehanteringen ger inte bara överlägsen möjlighet att åtgärda fel i slutfasen av ett bygge, de kan också ge ovärderligt stöd efter att byggnaden tagits i anspråk och börjat nyttjas. Service och servicepunkter och utsatta detaljer där slitage kan väntas uppstå, finns markerade och hålls uppdaterade. Specifikationer och uppgifter om material med mera finns bevarade och tillgängliga på en och samma plats. Det underlättar och hjälper till att upprätthålla hållbarhetskraven.

L7

Högsta möjliga säkerhet.

Säkerhet är A och O. Därför sker all utveckling i egen regi. ”Better safe than sorry” är ledord.

Säkerheten är tryggad med kraftfulla servrar som finns i Sverige och följer svensk lag. Data speglas mellan flera lagringsenheter på skilda geografiska platser inom landet för att skapa redundans på flera plan. Ett antal nätverksleverantörer används för att inte vara beroende av någon enskild leverantör.

Systemet är under ständig utveckling för att alltid ligga i framkant vad gäller säkerhet och tillgänglighet. Spara och dela vad du vill, DOX ser med sin 2-faktors autentisering till att ingen obehörig kommer åt dina dokument och all kommunikation sker med HTTPS.

Det är av största vikt att våra användare känner fullkomlig trygghet i att deras dokument lagras på ett säkert och effektivt sätt inom landet, samtidigt som användarna alltid har en kontaktperson att kontakta. Det är det vi kallar det personliga molnet.

L14

Med erfarenheten in i framtiden.

DOX har varit ledande i utvecklingen av digitala projektportaler sedan 1990-talet. När vi startade var vi pionjärer, emellanåt kanske lite mer innovativa och entusiastiska än marknaden då kunde ta till sig. Men man kan utan tvekan säga att 2010-talets digitaliseringsvåg banade väg för DOX framgångar. Och nu på 2020-talet kan vi konstatera att i princip alla som arbetar med byggen och projektering är mogna för den ultimata digitala projektportalen. Med det sagt vilar vi ingalunda på lagrarna. Vi fortsätter att envetet utveckla och förfina DOX så att tjänsten fortsätter att vara ledande.

L17

DOX – ”digitala uppfinnare” sedan 1980-talet.

Allt började med en gränslös nyfikenhet som fortfarande består.

I mitten av 1980-talet användes inte begreppen nörd eller digital i svenska språket, men däremot fanns det redan två drygt tjugoåriga digitala nördar i landet. De bildade bolag 1985 när den första PC-baserade programvaran för CAD hade kommit ut. Grabbarna programmerade om AUTOCAD med branschspecifika uppgifter. Inom kort lanserades en produkt för att planera mässytor som kom att bli världsledande och som fortfarande används – dock i väsentligt utvecklad form.

Man byggde också världens första konfigurator där man kunde skapa en kontorsmiljö i 3D som sedan kopplades till en artikeldatabas. Revolutionen hade börjat. Idag är vi alla vana vid att använda en konfigurator, t ex när vi beställer en ny bil. Man prövar sig fram genom färgval, materialval, utrustning m m.

Renommét som skapare av ett verktyg för att planera mässytor ledde till slut till att Concode, som bolaget då hette, blev tillfrågade redan 1994 om de kunde hjälpa till att planera för det OS som näringslivet och Stockholms stad hoppades få till huvudstaden 2004. Detta blev starten på utvecklingen av DOX, redan innan internet fanns i Sverige. Alla dokument runt OS-byn och arenorna hanterades digitalt för att hålla ordning och visa världen hur det skulle gestalta sig. Det blev som bekant inget OS till Stockholm, men Statens Fastighetsverk hade fått upp ögonen för det lilla företagets talanger. Concode fick hjälpa till med planeringen av den stora ombyggnationen av Naturhistoriska Riksmuséet m m.

2007 kom nästa idé – att utveckla webbTV för idrottsrörelsen där den mest kända var samarbetet med SVT och sändningarna av STCC-racing. Det gav ringar på vattnet och det som idag är Idrott Online kom därifrån. Berömmet lät inte vänta på sig. Bolaget belönades med Microsofts prestigefyllda pris .Net-Awards i kategorin bästa web site. Sedan knackade IKEA på dörren. Där fick man hjälpa dem att skapa ett animeringsprogram för möbelproduktion. Programmet kapade en stor del av framställningstiden av möbelföretagets nya produkter.

Numera är DOX främst den mest efterfrågade digitala projektportalen för byggindustrin. Men vi glömmer aldrig att det började med två nördar som byggde avancerade datorer med datorkomponenter som endast fanns i USA och tweakade om programvaror som CAD. Om man ska sammanfatta DOX så är det väl en gränslös nyfikenhet och vilja att finna nya vägar där de gamla blivit för invanda och slitna.